Okresní fotbalový svaz 

Nový Jičín

⚽ děláme fotbal ❤


Rozhodnutí DK, Zápisy STK, KR, VV, KM, Materiály VH

Finále mládeže

Liga mistrů mládeže

22. 6. 2024

Losovací aktiv soutěží OFS SR 2024/25

ZÁKLADNÍ INFORMACE KLUBŮM OFS Nový Jičín pro SR 2024-25

1. Termíny vložení Soupisek a Seznamů družstev, včetně Sdružených družstev :

Soupisky a Seznamy i pro Sdružená družstva se vyplňují v IS FAČR, proto u Sdružených družstav je nutné včas požádat emailem sekretáře OFS NJ o zpřístupnění hráčů obou sdružených družstev.

V případě, že hráč uvedený na soupisce z klubu odejde (přestup, hostování nebo zrušení registrace) je klub povinen do 7 dnů soupisku doplnit novým hráčem.

Hráč družstva mužů, dorostu a žáků uvedený na Soupisce družstva musí za toto družstvo odehrát v součtu nejméně 180 minut. Toto neplatí pro Seznamy sdružených družstev.

2. Dle RS 2024/2025 je upraven čl. 43.1 Sazebník pokutového řádu STK OFS NJ odstavec 4. takto:

- Nevyplnění soupisek a seznamů v daném termínu do IS (v 1. a 2. Náhradním termínu)

Náhradní termín běží okamžikem uplynutí nařízeného termínu.

Nedodáni Seznamů u Sdružených družstev bude posuzováno jako Hrubé porušení předpisů FAČR se všemi herními důsledky a možností vyloučení družstva ze soutěže.

3. Konečný termín pro předložení smluv klubů pro Sdružená družstva je stanoven na 15. 8. 2024.

4. Kluby si mohou změnit hrací dny a hodiny, příp. hřiště na jednotlivá utkání tak, že zašlou nejpozději do 4.8. na mail sekretáře OFS NJ dresler@ofsnovyjicin.cz požadavek (bez souhlasu soupeře) a v případě schválení STK bude požadavek zanesen do IS (bez poplatku). Po tomto datu bude každá žádost o změnu probíhat přes IS a podohodě se soupeřem.

5. Plánky hřišť + Řád pořadatelské služby - termín předložení ke schválení STK OFS NJ:

- nově příchozí kluby + hřiště po rekonstrukci, úpravách (hráčské lavičky apod.) - do 31.7.2024


Ing. Vojtěch Jalůvka

Předseda STK OFS NJ

WhatsApp trenérská skupina

Trenéři společně

Trenérské kurzy OFS Nový Jičín


Aktuální termíny trenérských kurzů v MSKFS

Kalendář OFS Nový Jičín

Transparentní účet Okresního fotbalového svazu Nový Jičín

Líbí se Vám naše práce a projekty, které pro sportovce v okrese Nový Jičín vytváříme? Chtěli by jste podpořit mladé fotbalisty na Lize mistrů? 

Okresní fotbalový svaz Nový Jičín

Msgr. Šrámka 1392/21 741 01 

Nový Jičín IČO: 22880348 

Bankovní spojení : 2500774570/2010 

Mobil: +420 604 912 795 

E-mail: dresler@ofsnovyjicin.cz

Projekty

Testy pravidel fotbalu

Trenérské kurzy

Manuál pro trenéry

Tréninková cvičení

Můj první gól

fotbalové akce

Partneři okresního fotbalového svazu Nový Jičín