Okresní pohár

okresní pohár mužů

vítězové poháru mužů

🏆 2021 Kunín 🏆 2020 Kunín 🏆 2018 Velké Albrechtice 🏆 2017 Jakubčovice n/O 🏆 2016 Jistebník 🏆 2015 Jakubčovice

okresní pohár dorostu

vítězové okresního poháru dorostu

🏆 2021 Frenštát p/R 🏆 2020 Bílovec

R O Z P I S

Okresního kola poháru FAČR 2022

1. Řízení soutěže

 • Soutěž řídí STK OFS Nový Jičín. Okresní kolo poháru FAČR doplňuje mistrovské soutěže dospělých a dorostu v sezóně 2022/2023. Vítěz OP dospělých má právo postupu do krajského kola poháru FAČR řízené MS KFS Ostrava.


2. Systém soutěže

 • Hraje se vylučovacím způsobem, finále bude hráno pouze na jeden zápas na stadióně určeném OFS Nový Jičín, pořadatelem bude OFS Nový Jičín. Hraje se podle pravidel fotbalu, soutěžního řádu a ustanovení tohoto rozpisu.

 • Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze kopy z pokutové značky podle pravidel fotbalu, pravidlo 10, bod 3. Žádné utkání se neprodlužuje.

 • Střídání hráčů u dospělých je stanoveno na 5 hráčů - každé družstvo maximálně 3 možnosti provedení střídání v průběhu utkání, další střídání může být provedeno také v poločasové přestávce. Střídání u dorostu je stanoveno opakovaně 7 hráčů.


3. Účast v soutěži

 • Poháru se zúčastní přihlášená družstva z okresu Nový Jičín od okresních soutěží až po krajský přebor.


4. Zařazování účastníků do soutěže

 • zařazení do postupového schématu soutěže rozhodla STK OFS.


5. Termíny utkání

Dospělí:

 • 1. kolo neděle 31. 7. 2022 17.00 hodin

 • 2.kolo neděle 7. 8. 2022 17:00 hodin

 • čtvrtfinále středa 14. 9. 2020 16.30 hodin

 • semifinále neděle (sobota) jaro 2023

 • finále středa jaro 2023

Dorost:

 • 1.kolo středa 14.9.2023 16:30 hodin

 • semifinále středa jaro 2023

 • finále středa jaro 2023

Výjimky povoluje STK OFS Nový Jičín po dohodě soupeřů.


6. Pořadatel a místa utkání

Pořadatel osmifinále je vždy oddíl, klub uvedený na 1. místě (liché číslo) v rozlosování tohoto rozpisu. V dalších kolech rozhoduje o pořadateli:

 1. Stává se jím účastník nižší soutěže, nebo při shodě soutěží účastník s horším umístěním v sezóně 2021/2022.

 2. Není-li možno rozhodnout ad a) je pořadatelem ten, který byl v předchozím kole hostujícím celkem, případně rozhodne STK losem.

7. Hospodářské náležitosti

 • Při nenastoupení družstva k pohárovému utkání může STK rozhodnout, aby oddíl (FK), který nesehrané utkání zavinil, uhradil soupeři prokazatelně vynaložené vzniklé výdaje na přípravu zápasu.

 • Náklady ve finále hradí OFS Nový Jičín kromě jízdného oddílům, které si hradí oddíly ve vlastní režii.

8. Rozpis zápasů

 • Aktuální rozpis v is.fotbal.cz


9.Protest

 • Protest je možné podat v případě porušení platných fotbalových norem ve shodě s Procesním řádem. Poplatek při podání protestu je stanoven na 500,- Kč.

10. Titul a ceny

Vítěz okresního kola poháru FAČR okresu Nový Jičín:


Dospělých - postupuje do krajského kola poháru FAČR /jaro 2023/

 • obdrží pohár a cenu (muži 7000 Kč, dorost 5000 Kč)

Poražený finalista obdrží cenu.

 • pohár a cenu (muži 3000 Kč, dorost 3000 Kč)

11. Závěrečná ustanovení

 • Pořádající oddíl, FK musí mít k dispozici tento rozpis.

 • Odměňování rozhodčích se řídí platnými hospodářskými směrnicemi FAČR, cestovné veřejným dopravním prostředkem, při použití vlastního motorového vozidla sazba 5,- Kč za l km.