Výbor a komise

Výkonný výbor

Mgr. Antonín Patka

předseda OFS

605 476 427‬

patka@ofsnovyjicin.cz

Tomáš Klečka

místopředseda OFS

731 185 778‬

klecka@ofsnovyjicin.cz

Daniel Gabryš

člen VV

724 951 452

gabrys@ofsnovyjicin.cz

Ing. Petr Gelnar

člen VV

Jan Koval

člen VV

‭739 116 080‬

koval@ofsnovyjicin.cz

Josef Molnár

člen VV

Miroslav Skurka

člen VV

Sportovně technická komise

Martin Surovec

Ing. Vojtěch Jalůvka

předseda STK

731 452 945‬

jaluvka@ofsnovyjicin.cz

Marcel Szabo

Disciplinární komise

Tomáš Klečka

předseda DK

731 185 778‬

klecka@ofsnovyjicin.cz

Daniel Gabryš

sekretář DK

724 951 452

gabrys@ofsnovyjicin.cz

Komise rozhodčích

Lukáš Pařenica

místopředseda KR

František Mužík

předseda KR

737 473 228

muzik@ofsnovyjicin.cz

Jan Janeček

obsazovací úsek OFS

náborový koordinátor rozhodčích

776 258 508

janecek@ofsnovyjicin.cz

Mgr. Radim Dresler

604 912 795

dresler@ofsnovyjicin.cz

Maxim Kontoršikov

obsazovací úsek MSKFS

‭739 767 950

kontorsikov@ofsnovyjicin.cz

Zbyněk Tomšík

Komise mládeže

David Palla

René Bača

Jan Koval

předseda KM

‭739 116 080‬

koval@ofsnovyjicin.cz

Ondřej Horák

Martin Palla

Mgr. Radim Dresler

Grassroots trenér OFS

604 912 795

dresler@ofnovyjiicn.cz

Hospodářská komise

Miroslav Skurka

předseda HK

604 819 126‬

skurka@ofsnovyjicin.cz

Josef Molnár

Revizní komise

Anna Pešatová, Dis.

Ing. Zdeněk Kukol

předseda RK

‭731 737 827

kukol@ofsnovyjicin.cz

Pavel Růža